Regulamin rezerwacji , płatności i pobytu

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

1) Rezerwacji pokoi Klient może dokonywać, drogą elektroniczną lub telefonicznie

2) Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku należnej za pobyt.

3) Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

4) W przypadku braku wpływu zadatku w ciągu 7 dni, rezerwacja ulega anulowaniu. 

5) Pozostałą część należności za pobyt należy uiścić na miejscu gotówka w dniu zameldowania. 

6) Opłata klimatyczna nie jest zawarta w cenie noclegu i regulowana jest na miejscu gotówką w dniu przyjazdu

Dokonując rezerwacji poprzez stronę internetową, e-mailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.

Regulamin pobytu:

1. O wszelkich usterkach powstałych w pokojach w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować właścicieli. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna

2.Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu pokoi mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu pokoi. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

4. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność pokoju zobowiązany jest pokryć w całości powstałą szkodę.

5. Właściciel może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

6. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.

Obowiązki i procedury pobytu Klienta:

1. Apartament i pokoje wynajmowane są na doby.

2. Doba pobytu trwa od godziny 14:00 do godziny 10.00 dnia następnego

3. Klient zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem

4. Palenie w pokojach , łazienkach i korytarzach jest całkowicie zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 200 za odświeżenie pomieszczeń

5. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

6. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w pokoju ponad tę, która została określona podczas rezerwacji

7. W przypadku wyjątkowo rażącego lub niewłaściwego zachowania oraz naruszenia zasad, właściciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z budynku .

8. Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00). 9. Wynajęty pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.